Ferguson Chief Names Darren Wilson as Cop Who Shot Michael Brown